• บริการระบบสารสนเทศสำหรับศิษย์เก่า

    • บริการเว็บไซต์เพื่อการสมัครเรียนออนไลน์

    • บริการ Mobile Application เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสมัครเรียนออนไลน์

    • บริการ Username / Password ชั่วคราว กรณีเข้ามาติดต่องานกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

    • บริการ eBook เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการวิจัย

     

 

 

 
© Computer Center, Hatyai University
facebook