โครงการ Open House HU & Hatyai Fair 2015

ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 - 23 มกราคม 2558 (บู๊ทศูนย์คอมพิวเตอร์)