สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Learning 2016-2018 วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Port De Biz อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณาจารย์ ส่งมอบเครื่อง iPad สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของนักศึกษา ณ ห้อง U 301 อาคาร U-Plaza วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 
โครงการ Open House HU & Hatyai Fair 2015 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 - 23 มกราคม 2558 (บู๊ทศูนย์คอมพิวเตอร์) 
บรรยากาศการส่งมอบเครื่อง iPad แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี(รอบแรก) @ห้องประชุมป่าตอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 
บรรยายพิเศษ "Google for Education การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" วิทยากรโดยคุณศุภธิตา พรหมพยัคฆ์ ผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา ประจำประเทศไทย @ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 
ตัวแทนจากบริษัท Acer มอบ tablet Acer android จำนวน 10 เครื่องให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Einstein วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 
  โครงการอบรม "Google Application for Education" ส่วนหนึ่งของนโยบาย iUniversity เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยากรโดยคุณจิตสุภา อุทัยรัตน์ จากบริษัท kudosiz จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2557 
โครงการอบรม "Google Application for Education" ส่วนหนึ่งของนโยบาย iUniversity เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยากรโดยคุณจิตสุภา อุทัยรัตน์ จากบริษัท kudosiz จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 วันที่ 21 - 22 เมษายน 2557
  หลักสูตรฝึกอบรม Google Apps For Staff จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 5 มีนาคม 2557 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารสงขลา
ประเมินประสิทธิภาพความมั่นคงและความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 23 มกราคม 2557 ห้องประชุมไอน์สไตน์
คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ จังหวัดสตูล เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สำนักวิทยบริการ และศูนย์ประณีตศิลป์
วันที่ 7 มกราคม 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีกับทางศูนย์คอมพิวเตอร์
ณ ห้อง U-301 อาคาร U-Plaza และบริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 18 ธันวาคม 2556
นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.3) วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เข้าศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ณ ห้องป่าตอง วันที่ 18 กันยายน 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสาขาการออกแบบสื่อดิจิตอล DMD มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้องป่าตอง วันที่ 24 กรกฏาคม 2556

คณะจากบริษัท Apple Thailand เข้าพบผู้บริหาร ม.หาดใหญ่ เพื่อประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานด้าน iLearning ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมส่งมอบ iPad ให้แก่นักศึกษา เพื่อรองรับการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด iLearning
ณ ห้องประชุมมะหาด อาคาร U-PLAZA มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2556
คณะผู้บริหารจาก บริษัททรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เพื่อประชุมเรื่องการประสานความร่วมมือ ในการสนับสนุนหน่วยงาน Education Institution Sector
ณ ห้องชลาทัศน์ อาคารสงขลา วันที่ 21 มีนาคม 2556
วิพากษ์แผน แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ระยะที่ 3 ในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้อง 3202 อาคารสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมรับ-มอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน และโรงเรียนขาดแคลน จำนวน 44 เครื่องให้แก่ 7 โรงเรียน ในเขตภาคใต้
ณ ห้องชลาทัศน์ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน (บริจาค/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์)
ณ โรงเรียนวัดแหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
โครงศึกษาดูงานด้าน eLearning
ณ มหาวิทยาลัย รังสิต ธรรมศาสตร์ ศรีปทุม และ หอการค้าไทย วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2555
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับรางวัลชมเชย ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012
ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) จากโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ iOffice (Integrated and Innovative Office)"
ณ ห้องคริสตัล ฮออล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เมื่อ
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม โครงการ THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2011
ณ ห้องประชุมสมุย 3202 อาคารสุราษฎร์ธาน วันที่ 27 เมษายน 2555
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับรางวัลเป็นเลิศ ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2010
ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects)
จากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ eService 2.0 และการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาครบวงจร Student One Stop Service Center (SOS)
ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554
คณะกรรมการตัดสิน โครงการ THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2010 ทำการตรวจประเมินรอบที่สอง ระบบ eService
ณ ห้องประชุมสมุย 3202 อาคารสุราษฎร์ธานี วันที่ 07 มีนาคม 2554
 
© Computer Center, Hatyai University
facebook