ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ตั้งอยู่ อาคาร 1 (อาคารสงขลา) ชั้น 2
เลขที่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

Tel :  074-200319-323 , 074-200300 ต่อ 106,114,133
Web Site : http://cc.hu.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/comcenterhu
eMail : computer@hu.ac.th
สายตรงผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
 
© Computer Center, Hatyai University
facebook