ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชย ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) จากโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ iOffice (Integrated and Innovative Office)" ณ ห้องคริสตัล ฮออล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555
   
ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลเป็นเลิศ ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2010 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) จากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ eService 2.0 และการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาครบวงจร Student One Stop Service Center (SOS) ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554
 
© Computer Center, Hatyai University
facebook