สถานที่

Com01

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ตั้งอยู่ อาคาร 1 (อาคารสงขลา) ชั้น 2
เลขที่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

ข้อมูลติดต่อ

Tel :  074-200319-323 , 074-200300 ต่อ 106,114,133
Web Site : http://cc.hu.ac.th 
Facebook : www.facebook.com/ComputerCenterHatyaiUniversity
eMail : computer@hu.ac.th
สายตรงผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์