Tap to Translate แปลภาษาสะดวกขึ้น ไม่ต้องก็อปข้อความไปมา

ใครที่ใช้สมาร์ทโฟนแชต Line หรือ Messenger คุยกับเพื่อนซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ที่เราอาจไม่คุ้นเคยเรื่องภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฮินดู หรือคุณติดตามข่าวสารผ่านทาง Social Network ภาษาอื่นๆที่เราอ่านไม่ออก จนต้องพึงพาเครื่องมือหลักอย่างแอป Google Translate ในการแปล แต่กว่าจะแปลก็ต้อง copy ข้อความไปมาแบบนี้บ่อยๆ  Google จึงปล่อยฟีเจอร์ Tap to Translate ในการแก้ปัญหานี้

tap-to-translate-google-04

โดยการอ่านประโยคแปลทั่วไปที่เราเคยทำ จะต้อง copy ข้อความจากผู้ส่งซึ่งใช้ภาษาฮินดู มาวางข้อความบน Google Translate เพื่อดูคำแปล เป็นภาษาอังกฤษ แล้วต่อมาเราจะตอบกลับ ก็พิมพ์คำตอบลงใน Google Translate เพื่อให้แปลมาเป็นภาษาฮินดู แล้ว copy ข้อความแปลภาษาฮินดูลงในแอปแชต ซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้

tap-to-translate-google-02

แต่ตอนนี้ Google Translate ได้ช่วยแก้ปัญหาลักษณะดังกล่าวแล้ว ด้วยฟีเจอร์ใหม่ Tap to Translateโดยเพียงอัพเดต Google Translate ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน จากนั้นเปิดแอป Google Translate แล้วไปที่แอปแชตอย่างเช่น Line , Messenger, WhatsApp เจอข้อความต่างประเทศที่เราอ่านไม่ออกก็ copy ตามปกติ แต่จะพบไอคอน google translate แบบวงกลมขึ้นมาดังรูปข้างบน

tap-to-translate-google-03

ลองแตะที่ไอคอนนั้นดู ก็จะพบคำแปลของประโยคที่เรา copy เมื่อสักครู่แบบทันที และสามารถกดปุ่ม NEW TRANSLATION แล้วตอบเป็นภาษาของเรา เพื่อแปลเป็นตัวพิมพ์ภาษาของผู้ส่งได้ด้วย

ฟีเจอร์ Tap to Translate ใช้ได้แล้วเฉพาะบนสมาร์ทโฟน Android รองรับภาษาไทยด้วย โดยเพียงดาวน์โหลดหรืออัพเดตแอป Google Translate ผ่านทาง Play Store

ที่มา: https://www.it24hrs.com/2016/tap-to-translate-google/