บรรยากาศการส่งมอบเครื่อง iPad แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี(รอบแรก) @ห้องประชุมป่าตอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2557