โครงการ Open House HU & Hatyai Fair 2015 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 – 23 มกราคม 2558 (บู๊ทศูนย์คอมพิวเตอร์)