บริการถามตอบเกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
บริการ Username / Password สำหรับเข้าใช้งาน Internet และ
ระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย
 
บริการถามตอบเกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
บริการข้อมูลและแหล่งความรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ iLearning
 
บริการถามตอบเกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
บริการ Username / Password สำหรับเข้าใช้งาน Internet และระบบสารสนเทศหลักของ
มหาวิทยาลัย
 
บริการเว็บไซต์เพื่อการสมัครเรียน
ออนไลน์
บริการระบบสารสนเทศสำหรับ
ศิษย์เก่า
บริการ Mobile Application เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสมัคร
เรียนออนไลน์
 
 
 
 
 
   
คู่มือการ Map Printer กับเครื่อง PC
คู่มือการ Map Printer บน ios และ android
คู่มือการใช้งาน Printer
แบบประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมการผลิตสื่อด้วย iBook Author

วิธีลบแอปหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อด้วยบัญชี Google ป้องกันการขโมยข้อมูล

สำหรับผู้ใช้งานบางแอป หรือบางเว็บไซต์ เชื่อว่าหลายท่านคงเคยแตะไอคอน Google บนตัวแอปเพื่อ sign in ด้วยบัญชี Google หรือท่านที่ใช้ Android ในการเล่นเกม ก็มีคนแต่ปุ่ม Google เพพื่อลุยเล่นเกมได้ทันที โดยเฉพาะเกม Pokemon Go บน iOS และ Android ที่สามารถเล่นได้เลยเพียงแค่แตะปุ่ม Google เพื่อทำการ backup เกมไว้ แต่รู้ไหมว่า การเล่นเกมหรือเล่นบางแอปที่ sign in ผ่านปุ่ม Google นั้น แอปจะสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ google ได้ทั้งหมด นั่นก็หมายความว่าข้อมูลของเราอาจหลุดไปให้ Google หรือผู้นักพัฒนา เช่น การเข้าถึงรายชื่อเบอร์โทรเพื่อน รูปภาพ วีดีโอ หรือทุกบริการที่เกี่ยวข้องกับ Google เป็นต้น ดังนั้นบทความนี้มาดูวิธีลบแอปหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับบัญชี Google ป้องกันขโมยข้อมูลกัน   อ่านต่อ..

 
 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณาจารย์ ส่งมอบเครื่อง iPad สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3) ณ ห้อง U 301 อาคาร U-Plaza วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Learning 2016-2018 วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Port De Biz อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณาจารย์ ส่งมอบเครื่อง iPad สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)
 
                 
© Computer Center, Hatyai University
facebook